Certificaten

Wij zijn aangesloten bij het Milieu vriendelijke teeltsysteem Voor sierproducten. Info: www.my-mps.nl


Tevens zijn wij aangesloten bij de telers vereniging Decorum Company. Info: www.decorumcompany.com